Gitme turnam gitme dağlar salında
Hakkın kelamını kesme dilinden
Sevdiceğim galmış kenan elinde
Durnalar o şahı görmediniz mi?

Aman durnam aman aman Ali misin sen
Yoksa Hünkâr Hacı Bektaş veli misin sen
Ali sevilmez mi hey hey deli misin sen


Gitme durnam gitme dağlar dumandır
Bizim gittiğimiz hey dost ikrar imandır
Dosttan ayrı düştüm halim yamandır
Durnalar o şahı görmediniz mi?

Şah Hatayım gurban binlerce yaşa
Daha neler gelir gelir sağ olan başa
Bizden selam olsun gavim gardaşa
Durnalar o şahı görmediniz mi?