Bir başkaydın
Güneştin hayatıma dolan
Sevgiydin kalbimi ısıtan
Bir umut gibi, nefes gibi
Vazgeçilmez, aranıp duran
Fırtına oldun sonradan,
İnsanı yıkan karıştıran,
Hüzün gibi, ölüm gibi,
Her zaman korkulan, kaçılan
Geldiğimde bir başkaydın,
Gidiyorum, bir başkasın
Ben eski senle yine yaşarım
Aman aman aman,
Yenisi sende kalsın