Ela gözlerini sevdiğim dilber
Yine sultan m'oldun elin üstüne
Gördüm cemalini, eğlendim kaldım
Selamına durdum yolun üstüne

Bilmezem hastasın, bilmezem sarhoş
Şol ela gözlere sürmeler çekmiş
Taramış saçını kulunca dökmüş
Salıvermiş ince belin üstüne

Toplanmış yatıyor da yarin enleri
Acep neye varır işin sonları
Al yanak üstüne de çifte benleri
Sandım kan damlamış karın üstüne

Der Karacoğlan da ne gam ne keder
Kız senin bakışın beni del'eder
Vermezsen zekatın güzellik gider
Karalar giymişin alın üstüne