Baharın olduğu neden bellidir
Boz bulanık akar dolu dereler
Sen de bencileyin yardan m'ayrıldın
Gene yenilendi eski yaralar

Ferhad derler şu dağları delene
İtibarım yoktur yüze gelene

Kefen kısmet olmaz güzel sarana
Meğer dostum çenberine saralar

Kömür gözlüm senden ahdım alırım
Alamazsam ben bu dertten ölürüm
Güzeller içinde arar bulurum
Güzeller serveri geysin karalar

Karac'oğlan der ki olalım hak'la
Felek de avlar bizi bir gün fakla
Benim de bir davam var ol felekle
Bir gün olur davamızı aralar