Köprüler yaptırdım gelip geçmeye
Çesmeler yaptırdım suyun içmeye karam
Kavli karar ettim alıp kaçmaya
Boşa kostaklanma kostak değilsin karam

Çıkma pencereye zülfün tellenir
Beyaz giyme eteklerin kirlenir karam
Gelme meyhaneye adın dillenir
Boşa kostaklanma kostak değilsin karam

Armudu dalında pazar eyledim
Kaşını gözünü uzak eyledim karam
Seksen şeftaliyi hazar eyledim
Yanılıpta güz almışım bilemem karam.