Beşikler vermişim Nuh'a
Salıncaklar, hamaklar
Çektiğim çileler
Anadoluyum
Tanır mısın?

Allı turnam haber etmiş
Bizim köyde ölen varmış
Mezarın kendi kazmış

Anadoluyum
Tanır mısın?

Gayrı anam kulun olmuş
Dağlarında fidan vermiş
Gah ağlar gah gülermiş
Anadoluyum
Tanır mısın?

Ala şafakta pusuyum
Asi dağlar delisiyim
Ve yürekler dolusuyum
Anadoluyum
Döner misin?