Bir haber sorayım gelenler size
Sevgili canandan insalık geldi

Mevlanın aşkına söyleyen bize
Müjdemi efkarmı figanmı geldi

Figan geldiyse giyem garalar
Bizim davamızı kimler aralar
Hasretinden açılmışta yaralar
Oy yaralar
Tabipler şahından dermanmı geldi...