Biz istersek dağları un
Demiri yün
Kılıcı kın ederiz

Biz gidersek dağları delip
Yüreği ezip
Her şeyi silip gideriz

Biz istersek dikeni gül
Nefreti kül
Yüreği tül ederiz

Biz seversek geceyi gün
Bugünü dün
Sevdayı düğün ederiz

Hala aynı yer biziz
Değişen zamana ayar biziz

Hala aynı karar biziz
Biz de kış yok dört mevsim bahar biziz