Sabahleyin er kalkanlar
Hasta halin ne diyenler
Sana bir tas su verenler
Başındaki sağlar D'olur

Ne zenginim ne de fakir

Yaradan mevla'ya şükür
Aşkın kitabını okur
Sırtı kürklü beyler D'olur

Der karac'oğlan deyince
Dağlara duman inince
Hallac-ı mansur çıkınca
Sarp kayalı dağlar D'olur