Senin derdin ile cümle cihanı
Adım adım atıp gezdim güzel dost
Mihneti gam ile bağrım yoğurup
Her yumruğum ile ezdim güzel dost

Seni doğuramaz her dürü ana
Hakkın nişanesi yakışır sana
Acep neden saldın beni cihana
Belki kızdın belki bezdim güzel dost


Cemalin ay gündür ziyan açılır
Meclisınde hakli haksız seçilir
Hangi telen bilmem paha biçilir
Hakkında bir ferman yazdım güzel dost

Davut Sulari'yim bahar seliyim
Erenlerde muhabbetın gülüyüm
Ceylanlarım oynar aşkın çölüyüm
Deli poyraz gibi sazdım güzel dost