Kardeş kardeşi yok saymış
Kan damlarken gözlerinden
Yürektendir yakarışlar
Alınmayın bu sözlerden


Hep birliktik vazgeçmedik
Hüzün sevinç hep kol kola
Yolumuz sevgi yoludur
Beyler size uğur ola

Ağlamasın dağlar taşlar
Ağlamasın uçan kuşlar
Kinler öfkeler nedendir
Ölüme bir adımlık yol var