Baranek ji bariye wey le cane
Ewr kırın xurme xurme tew le
Cane
Ramisana jın biyan dılo hey
Nane nane garısın tewle cane
Ew gula gula zere hey le hey cane
Ew tukana bajara tewle cane
Ramisana qiz u bukan dılo hey
Nane nane genıme
Lo rabe xortek rabe
Gul mevane me hatın
Lı ser çavan u riyane

Hey le hey le hey cane


Tercümesi

Beraber can

Yağmur yağıyor, bulutlar gürlüyor
Şu dul kadının öpücüğü
'Garısan' ekmeğidir sanki
O güldür, sarıya çalar
O pazarların dükkanı
Gelinlerin ve kızların öpücüğüdür
Buğday ekmeği misali
Kalk yiğidim kalk
Gül gibi misafirler geldi
Yüzüm ve gözüm üstüne
Tew le tew le can