Yalan değil pek kolay olmayacak unutmak
Öyle zor öyle zor ki seni içimden atmak
İstemem o günahkar ellerini bir daha
Ellerime alıp da ne öpmek ne okşamak
Öyle zor öyle zor ki seni içimden atmak