Al üstüne yeşil donu giyenler
Al üstüne yeşil donu giyenler
Kıl kara çadırda geçmiyor günler
Onun için bozgun öter telimiz

Şu yalan dünyaya geldim giderem
Gönül senden özge yar bulamadım

Yaralandım al kanlara bulandım
Elimin kanını yar bulamadım

Pir Sultan Abdalım dağlar ben olsam
Üstü mor sünbüllü dağlar ben olsam
Alem çiçek olsa arı ben olsam
Dost dilinden tatlı bal bulamadım