Dost
Üç beş aşık bir araya gelmişler
Efendim cananım
Onlar birbirine meydan ederler
Ömrüm ömrüm yaresi dost

Dost
İkrarından dönmez kadr-i sadıklar
Efendim cananım
Hakikat sırrını pünhan ederler
Ömrüm ömrüm yaresi dost


Dost
Dertli bu dertlere düşenden beri
Efendim cananım
Kimi geri çeker kimi ileri ömrüm
Ömrüm yaresi dost

Dost
Çeksem rakibi girmez içeri
Efendim cananım
Hakikata kuru bühtan ederler
Ömrüm ömrüm yaresi dost.