Bende şu dünyaya geldim geleli
Kalsın benim davam divana kalsın
Muhammed Ali'dir benim vekilim
Kalsın benim davam divana kalsın


Yorulan yorulsun ben yorulmazam
Halkımın yanından hiç ayrılmazam
Dünya kapısından ben sorulmazam
Kalsın benim davam divana kalsın

Pir Sultan Abdal'ım dünya fanidir
Giden adil beyler gelen ihvandır
Kırılsın divanı ulu divandır
Kalsın benim davam divana kalsın