Boynu yeşil gövel ördek
Sana bir göl gerek idi
Kanadının biri yeşil
Biri de al gerek idi

Bir göl gerekti yüzmeğe
Yüzüp eğrice düzmeğe
Aşıkın bağrın ezmeğe
Sana bir dil gerek idi


Bulunmaz aşkın ilacı
Sevip ayrılması acı
Yüzdüğün gölün siyeci
Karanfil gül gerek idi

Karac'oğlan der fikrinde
Daima hakk'ın şükründe
Ak göğsünün çukurunda
Sana bir ben gerek idi