Özet (TL;DR) @ 2018-09-14T16:29:42.000Z: YÖK tarafından, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele ederken ve 15 Temmuz darbe girişimde hayatını kaybedenlerin halihazırda bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı eş ve çocuklarına ‘özel…YÖK tarafından, Terorle Mucadele Kanunu kapsamında terorle mucadele ederken ve 15 Temmuz darbe girişimde hayatını kaybedenlerin halihazırda bir yuksekoğretim kurumuna kayıtlı eş ve çocuklarına 'ozel oğrenci statusu'nde eğitim alabilme hakkı tanındı.

(C) AA /

Yuksekoğretim Kurulu'nca (YÖK) yapılan açıklamaya gore, YÖK Yurutme Kurulu toplantısında, Turkiye'deki yuksekoğretim kurumlarında kayıtlı şehit eş ve yakınlarının eğitimlerine ilişkin konu ele alındı.

Toplantıda, Terorle Mucadele Kanunu kapsamında terorle mucadele ederken hayatını kaybeden Emniyet Genel Mudurluğu, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Guvenlik Komutanlığı ve Turk Silahlı Kuvvetler personeli ile 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olanların 2018-2019 eğitim oğretim yılında Turkiye'deki yuksekoğretim kurumlarında kayıtlı eş ve çocuklarının yuksekoğretim kurumlarında ozel oğrenci olarak eğitim alabilmelerine karar verildi.

Buna gore, hak sahipleri, kayıtlı oldukları yuksekoğretim programı ile aynı şartları sağlayan ve devam edebilecekleri sınıfı bulunan programlara sahip yuksekoğretim kurumlarına başvurabilecek. İkinci oğretim programlarında kayıtlı oğrenciler de birinci oğretim programlarına başvuru yapabilecek.

Ö ĞRENCİLER DİĞER İLLERDE DE BAŞVURU YAPABİLECEK

Öğrencilerin kayıtlı olduğu yuksekoğretim kurumunun bulunduğu il dışındaki diğer illerde devlet yuksekoğretim kurumlarında kayıtlı olanlar buradaki programlara, vakıf yuksekoğretim kurumlarında kayıtlı olanlar ise vakıf yuksekoğretim kurumlarına muracaat edecek. Öğrenci, başvuracağı ilde vakıf yuksekoğretim kurumu yoksa devlet yuksekoğretim kurumuna başvuru yapabilecek.

BA ŞVURULAR 19 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Başvurular, 19 Eylul-2 Ekim'de, Sosyal Guvenlik Kurumu'ndan alınacak Terorle Mucadele Kanunu kapsamında olduğuna dair belgeyle ilgili yuksekoğretim kurumlarına yapılacak. Yuksekoğretim kurumları, ihtiyaç duyulması halinde belgenin doğruluğunu SGK'den teyit edilebilecek.

Öğrenciler halen kayıtlı oldukları yuksekoğretim kurumundan alacakları oğrenci belgesi (e-Devlet uzerinden alınan oğrenci belgeleri de kabul edilecek) ile oğrenim gordukleri programın oğretim diline ilişkin belgeleri, ozel oğrenci olarak devam etmek istedikleri yuksekoğretim kurumuna teslim edecek.

Başvuru işlemlerinde sorun olmayan oğrencilere ozel oğrenci statusunde kabul edildiklerine ilişkin belge verilecek. Bu belgenin de kayıtlı olunan yuksekoğretim kurumuna en geç 16 Ekim Salı gunu mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekiyor.

KONTENJAN SINIRLAMASI YOK

Gerekli belgeleri onaylanan ve şartları sağlayan tum şehit eş ve çocukları '3713 ozel oğrenci' statusu kapsamında kayıtlarını yaptırarak guz doneminde eğitime başlayacak.

(C) AA / Arşiv

Bu kapsamda başka bir yuksekoğretim kurumuna devam etmek isteyen ve devlet yuksekoğretim kurumlarında kayıtlı olanlardan programın oğretim suresi içinde bulunanların katkı payları, Maliye Bakanlığı'nca oğrencinin kayıtlı olduğu universiteye aktarılacak. Bu bedel daha sonra universite tarafından oğrencinin ozel oğrenci olarak eğitim aldığı yuksekoğretim kurumuna gonderilecek.

Program suresini geçiren oğrenciler ise katkı payını ozel oğrenci olarak eğitim alacakları yuksekoğretim kurumuna odeyecek.

İkinci oğretim programında kayıtlı oğrenciler, oğretim ucretini ozel oğrenci olarak eğitim alacakları yuksekoğretim kurumuna yatıracak.

Vakıf yuksekoğretim kurumlarında kayıtlı olanlar, başka bir yuksekoğretim kurumuna devam etmek istelerse kayıtlı oldukları vakıf yuksekoğretim kurumuna odemeleri gereken oğretim ucretini, ozel oğrenci olarak eğitim alacakları devlet veya vakıf yuksekoğretim kurumuna odeyecek.

İ NTİBAK PROGRAMI

'3713 ozel oğrenci statusune' kabul edilenler, daha once kayıtlı oldukları yuksekoğretim kurumundan alacakları transkriptleri, yeni yuksekoğretim kurumlarına teslim edecek.

Öğrencinin daha once aldığı ve başarılı olduğu tum dersler kredileriyle sayılarak intibakı yapılacak. Öğrencilerin alacağı dersler, mezuniyet için gerekli olan asgari Avrupa Kredi Transfer Sistem (AKTS) kredisiyle yeni yuksekoğretim kurumunun program mufredatında mezuniyet için belirlenen AKTS kredileri dikkate alınarak belirlenecek.

**BA ŞARISIZ OLDUKLARI DERSİ TEKRAR ALABİLECEK

Öğrenciler, daha once alıp başarısız oldukları ders, ozel oğrenci statusunde eğitim alacakları yuksekoğretim kurumunda bulunması durumunda tekrar alacak, eğer soz konusu ders bu yuksekoğretim kurumunda yoksa yeni ders belirlenebilecek.

Kayıtlı oldukları yuksekoğretim kurumlarında çift ana dal, yan dal yapan oğrenciler, 3713 ozel oğrenci statusunde geçtikleri yuksekoğretim kurumunda eğitimlerine devam edebilecek. Çift ana dal ve/veya yan dal eğitimi yeni geçtikleri yuksekoğretim kurumunda olmayan oğrenciler, bu eğitimden vazgeçmiş sayılacak.

Çift ana dal ve/veya yan dal eğitimine devam etmeleri durumunda oğrenciler, ayrıca katkı payı/oğrenim ucreti odemeyecek.