Özet (TL;DR) @ 2018-08-03T01:50:11.000Z: SON DAKİKA HABERİ: Bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde olduğu askerlik kanunu değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 Ocak 1994'ten önce doğanlar 15 bin lira ödeyerek 21 günlük…Son dakika haberi!  Bedelli d uzenlemesinin de yer aldığı "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hukmunde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin odediği bin euroluk tutar 2 bin euro ya çıkarıldı ve 38 ya ş sınırı kaldırıldı.

Kanuna gore, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl sureyle yabancı ulkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Turk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle 2 bin euro veya karşılığı kadar yabancı ulke parasını bir defada odeyip, Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Kanun, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması uzerine oluşan birikimi de onlemeyi amaçlıyor. Yasayla, askeri hizmetin gerektirdiği ve Turk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten once doğanlar olarak belirleniyor. Kanuna gore, bu duzenlemenin yururluğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten once doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yukumluler; bu maddenin yururluğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak. Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Turk lirası veya Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doviz satış kuruna gore odeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ulke parasını bir defada odemeleri ve 21 gun temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek. Her ne sebeple olursa olsun daha once bedelli veya dovizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yururluğe girdiği tarihten once sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

AYLIKSIZ VEYA ÜCRETSİZ İZİNLİ OLACAKLAR

Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi suresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ucretsiz izinli olacak. Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak uzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı butçesine odenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu duzenlemeden yararlanan yukumluler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

SA ĞLIK TURİZMİNİ TEŞVİK

Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına gore uzman olanlar, birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde çalışacak. Kanun, sağlık turizminin teşvikine ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yonelik de duzenleme içeriyor.Sağlık Bakanlığına, universitelere ve ozel sektore ait uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetkisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına gore uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için butçeleri ayrı olmak şartıyla iş birliği yapılabilecek. Bu iş birliği kapsamında bakanlık ve universite hastanelerinde çalıştırılacaklar, ilgili kanunlardaki sınırlayıcı hukumlerden istisna olacak, ilgilinin muvafakatiyle ve kadrosunun bulunduğu kurum, kuruluştaki eğitim, araştırma ve mesleki yukumluluklerini aksatmamak şartıyla karşılıklı mutabakat çerçevesinde protokol eki liste ile belirlenecek. Bakanlık veya devlet universiteleri personelince, ozel sektore ve vakıf universitelerine ait sağlık kuruluşlarında buna gore hizmet sunulamayacak. İş birliği protokolleri Sağlık Bakanlığı ilgili birimi, ilgili universite ve ozel sağlık kuruluşunun yetkili makamlarınca imzalanacak ve uygulamaya konulacak.

EMEKL İ AYLIKLARINA EK ÖDEME

Kanunla, tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek odeme yapılması, pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 lira, uzman hekim emeklilerine de yaklaşık 2 bin lira emekli maaşı artışı yapılması ongoruluyor. Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malulluk veya vazife malulluğu aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla beraber makam tazminatı odenmesine hak kazanamamış tabip ve diş tabiplerinden uzman olanlara, 17000 gosterge rakamının, uzman olmayanlara 13000 gosterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, her ay emekli aylıklarıyla ilave odeme yapılacak. Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Doner Sermaye Hakkında Kanun kapsamında personele verilecek ek odemelerin tavan kat sayısı artırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ozellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek odemelerde, yuzde 800 ve yuzde 700 oranlarının bir kat artırılarak uygulanacağına yonelik hukum 5 kata çıkarılıyor. Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yuzde 50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde gorev alan personele ek odeme olarak dağıtılabilecek.

Ü NİVERSİTE MEZUNLARINA ASKERİ PİLOTLUK

Kanuna gore, en az 4 yıllık fakulte veya yuksekokullardan pilot olarak mezun olanlar, ticari pilot veya havayolu nakliye pilotu lisansları bulunanlar oncelikli olarak, en az 4 yıl sureli muhendislik eğitimi veren fakulte veya yuksekokullardan mezun olup muvazzaf subay olmak için başvuranlar; başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk gunu itibarıyla azami 32 yaşını bitirmemek kaydıyla muvazzaf subaylığa nasbedilerek pilotaj eğitimine başlatılacak.Ayrıca, yedek subay olma koşulları ile uçuş için gerekli şartları taşımak, sınavlarla ilgili uygulanacak temel askerlik ve subaylık anlayışını kazandırma eğitiminde başarılı olmak şartları da aranacak. Yaş aralığını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Pilotaj eğitiminde başarısız olanlar, Kuvvet Komutanlıklarınca uygun gorulen diğer sınıflara nakledilecek ve nakledildikleri sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları olmayanlar ise ozel askeri eğitime tabi tutulacak. Başarı gosteremeyenler sonraki donem aynı eğitime tekrar alınacak. İkinci eğitimde de başarı gosteremeyenlerin Turk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilecek. "Turk Silahlı Kuvvetlerinde gorev yapamaz." şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife malulleri hariç olmak uzere, verilen eğitimler suresince herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlerden, temel askerlik eğitimine başladıkları tarihten ilişiklerinin kesildiği tarihe kadar aldıkları aylıkları dışında devletçe yapılan masraflar, kanuni faizleriyle kendilerinden tahsil edilecek. Bu duzenleme kapsamında subay nasbedilenler hakkında deneme suresi uygulanmayacak. Bunlardan "Turk Silahlı Kuvvetlerinde gorev yapamaz." şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife malulleri hariç olmak uzere ilişiği kesilenler, verilen eğitimler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika uzmanlık belgesi ile kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara bağlı herhangi bir meslek yapamayacak. Deniz karakol uçaklarında gorev yapan taktik koordine ve seyrusefer subaylarının yukumluluk suresi 2 yıl daha uzatılacak.2020 yılı sonuna kadar harp okullarının 2, 3 ve 4. sınıflarına universitelerin ilgili bolumlerinden oğrenci alınabilecek. Harp okullarına geçişe ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı ile Yuksekoğretim Kurulu (YÖK) tarafından muştereken belirlenecek. Kanunla, YÖK Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, ozellikli tıbbi işlemlerin yerine getirilmesini ve sağlık turizmini teşvik etmek uzere bu hizmetler için ilave ek odeme yapılması ongoruluyor.

SA ĞLIK PERSONELİNE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

Kanunla, hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline yılda 60 gun fiili hizmet zammı veriliyor.Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hemşirelik Kanunu, Eczacılık ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların bir yıllık çalışmalarına da 60 gun fiili hizmet suresi zammı uygulanacak.

BAH İS OYUNLARINDA İKRAMİYE SINIRI

Kanunla, bahis oyunlarının ikramiye oranının brut ust sınırı yuzde 59'dan yuzde 83'e çıkarılıyor.İkramiye oranlarının artırılmasıyla oluşabilecek yatırım ve işletme giderlerindeki tutar azalışlarının telafi edilmesi amaçlanıyor. İlgili kuruma yapılacak ret ve iadelerin, yatırım ve işletme giderleri hesabında dikkate alınması gerektiğinden yatırım ve işletme giderleri oranı uzerinde kalan tutarın kamu payı olarak aktarılması ongoruluyor.Buna gore, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından içinde bulunulan yılın ilgili ayında odenen KDV tutarından, bir onceki yılın aynı ayında odenen KDV tutarının, Orta Vadeli Programda ilgili yıl için belirlenen nominal ekonomik buyume tahmini oranında arttırılmasıyla bulunan tutarın çıkarılmasından sonra kalan tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Turkiye'de kurulu bankalarda açılan ozel hesaba, odemeyi takip eden 5 iş gunu içinde ilgili vergi dairesi tarafından ret ve iade edilecek.Özel hesaba aktarılan bu tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yatırım ve işletme giderleri olarak kullanılacak, yatırım ve işletme giderleri oranına dahil edilecek. Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme donemine ilişkin KDV olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı adına vergi kaybı cezası kesilerek tarh edilecek ve gecikme faizi hesaplanacak.Özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit edilinceye kadar, ikramiye oranının brut ust sınırının yuzde 59 olarak uygulanmasına devam edilecek.Geçici teminat oranı yuzde 5'ten yuzde 3'e, kesin teminat yuzde 10'dan yuzde 6'ya indirilecek. Pazarlıkla temin usulunde bu teminat oranlarından farklı teminat oranları belirlenebilecek.

ULUSLARARASI SA ĞLIK HİZMETLERİ ŞİRKETİ KURULACAK

Turkiye'nin sağlık hizmeti alanındaki yuksek potansiyelini ve rekabet gucunu değerlendirerek sağlık turizminden doviz geliri sağlamak amacıyla ulkede sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve ozel sektorun sağlık turizmine yonelik faaliyetlerini desteklemeyip, koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları, akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına onerilerde bulunmak uzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulacak.Uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gosteren kurumlara yetki belgesi verecek USHAŞ, yurt dışında sağlık kuruluşu açabilecek, işletebilecek.USHAŞ'ın yurt içinde şirket kurması veya bir şirkete yuzde 50'den fazla hisseyle ortak olmasına karar vermeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. USHAŞ işletme butçesi Genel Kurul onayına sunulmadan once Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun goruşu alınacak.USHAŞ'ın ilgili olduğu bakanlık Sağlık Bakanlığı, hisselerinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olacak, başlangıç sermayesi 10 milyon Turk lirası olacak.Şirkette istihdam edilecek personel sayısı 150 kişi olacak, Cumhurbaşkanı bu sayıyı dort katına kadar artırabilecek.USHAŞ'ta, İş Kanunu'na tabi personel istihdam edilecek. USHAŞ, Kamu İhale ve Kamu İhale Sozleşmeleri kanunları ile 233 sayılı KHK'ye tabi olmayacak.Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri "yap-işlet-devret" modeli kapsamına alınacak.