Özet (TL;DR) @ 2018-07-31T09:21:58.000Z: Muğla 2. İdare Mahkemesi, Bodrum Şoförler Odası tarafından açılan dava sonucunda taksilere görüntülü ve sesli kamera takılması kararını iptal etti.Turkiye

09:21 31.07.2018URL'yi kısaltın

Muğla 2. İdare Mahkemesi, Bodrum Şoforler Odası tarafından açılan dava sonucunda taksilere goruntulu ve sesli kamera takılması kararını iptal etti.

İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda valiliklere gonderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında ve ticari taksilerde kamera bulundurulması zorunluluğu kararının ardından, Muğla Buyukşehir Belediyesi UKOME tarafından genelge kapsamında taksilere goruntulu ve sesli kamera takılmasının zorunlu olduğuna dair kararlar alındı.

(C) AA /

Alınan kararla kameraların takılma tarihinin son gun olarak 31 Aralık 2018 olduğu belirtilerek, karar minibus, otobus ve taksi esnafı ile tum şofor odalarına tebliğ edildi.

Kararın ardından Bodrum Şoforler Odası tarafından Muğla 2. İdare Mahkemesine kararın iptali için dava açıldı.

Ö ZEL HAYATA MÜDAHALE VURGUSU

Mahkeme heyeti davayı karara bağlayarak, taksilere konulacak ses ve goruntu kaydı alan kamera sistemlerinin taşıma hizmeti veren ve alan kişilerin ozel hayatlarına mudahale içerdiğine karar verdi.

Heyet kararında, yapılan mudahalenin suç ve teror olaylarını engellemek ve takip edip araştırmak için dahi olsa ancak Anayasa'nın 13. maddesindeki şartları sağlayacak bir kanun hukmu ile yapılabileceği belirtilerek, şu goruşlere yer verdi:

"UKOME Kurulunun, asayişin ve adli olayların araştırılması uzere toplu taşıma sistemi dizayn etmek yukumluluğu ve yetkisinin bulunmadığı, eğer bu meşru araca gore de olsa dahi duzenleme getirilmesi için ozel hayata mudahale niteliği taşıyan duzenlemeyi yapma yetkisinin açıkça davalı idareye ve UKOME kuruluna verilmiş olması gerektiği, Bakanlık yazısı ile amaç ne olursa olsun boyle bir yetki yaratılmasının mumkun olmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemin iptaline karar verildi."

(C) AA /

Kararın ardından açıklama yapan Bodrum Şoforler Odası avukatı Barış Eğilmez, olayın ekonomik yonunun taksicileri, hukuki tarafının ise tum vatandaşları ilgilendirdiğini soyledi.

KARAR, TBMM TARAFINDAN ÇIKARILMALIYDI

Özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişisel verilerin korunması açısından kararın ulkede ilk olması yonuyle de onem taşıdığını vurgulayan Eğilmez, şoyle konuştu:

"Bu kadar çok yonlu olan ve toplumun farklı kesimlerini farklı gerekçelerle etkileyen bu kararın bir bakanlık genelgesine dayanarak yerel belediyelerce alınması oncelikle konunun ehemmiyetine uygun duşmeyen bir kararlar silsilesi olmuştur. Boylesine çok yonlu ve çok taraflı bir kararın alınması sureci mahkemenin kararında da belirtildiği gibi anayasal guvence altında olan ozel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması ile guvenliğin sağlanabilmesi adına alınması gereken bu kararın tum tarafların kabuluyle sonuçlanacak bir şekilde Turkiye Buyuk Millet Meclisi tarafından çıkarılacak ve anayasal guvenceleri de ihlal etmeyecek bir kanunla olmalıydı."

' EMSAL OLUŞTURACAK KARAR ALINDI'

(C) AA /

Eğilmez, davayı açarken minibus ve otobusler için herhangi bir iptal talebinde bulunmadıklarını sadece taksiler açısından sesli ve goruntulu kamera zorunluluğunun iptalini istediklerini anlattı.

Bunun mahkemece verilen kararın gerekçesinde de belirtildiğine dikkati çeken Eğilmez, şunları kaydetti:

"Bahse konu UKOME kararı ozel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin korunması hakkının ihlalini sonucunu doğuracak bir karardı. Ancak minibus ve otobusler toplu olarak bulunulan araçlar ve bu araçlar içerisinde bulunan insanların zaten toplu olarak bir arada olmaları neticesinde ozel hayatın gizliliğinin konu edilebileceği ve kişisel verilerin korunması hakkının ihlalini doğuracak bir mecra değildir. Ancak taksiler bu kapsamda değerlendirilemez diye duşunuyoruz. Bu duşuncemizi de dava dilekçemize yansıttık ve mahkemece de bu karar alındı. Bu karar ile gerek taksici esnafımızın uzerindeki buyuk maddi kulfet kaldırılmış oldu, gerekse taksi muşterisi olan vatandaşlarımızın da temel hak ve hurriyetlerinin korunması açısından da Turkiye'de ilk olması hasebiyle de emsal oluşturacak bir karar alındı."

Ş OFÖRLER ODASI OLUMLU BULDU

Bodrum Şoforler Odası Başkanı Hasan Kablı ise kararı çok olumlu bulduklarını dile getirerek, otobus ve minibuslerde kullanılması zorunlu olan kamera sistemine de devletten katkı beklediklerini ifade etti.

Kararın ardından Muğla Buyukşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise UKOME kararının İçişleri Bakanlığının 2017/7 ve 2017/9 sayılı genelgelerinin esas alınarak duzenlendiği, İçişleri Bakanlığı genelgesine gore çıkarılan UKOME kararının mahkeme tarafından reddine yonelik yapılacak işlemin yine İçişleri Bakanlığına goruş sorulmak suretiyle gerçekleştirileceğine yer verildi.