Özet (TL;DR) @ 2018-07-29T00:00:00.000Z: Konuk yazarımız Mehmet Aksu, Toptalent.co kurucu ortağı olarak görev yapmaktadır. Her şirket büyümek üzere kurulur. İşin daha ölçeklenebilir olması, marka gücünü artırmak vb....Konuk yazarımız Mehmet AksuToptalent.co kurucu ortağı olarak gorev yapmaktadır.

Her şirket buyumek uzere kurulur. İşin daha olçeklenebilir olması, marka gucunu artırmak vb. nedenlerle buyumek de zorundadır, çunku aksi durumda varlıklarını surdurmeleri mumkun değil. Buyumenin en onemli yolu inovasyon, yeni ve iyi fikirlerden geçiyor ve bu fikirleri yaratan ve uygulayanlar sadece en iyi yeteneklerden oluşuyor. Çunku, inovatif, sıçrama yaratacak fikirlerle gelen ve bunları hayata geçiren bu yeteneklerin şirketlere sunduğu katkı, ortalama bir yeteneğin onlarca katı oluyor. Ancak bu yeteneklere erişmek ve şirkette tutmak zannedildiği kadar kolay değil.

Çunku tum dunyada olduğu gibi ulkemizde de yetenek kıtlığı onemli bir sorun, hatta bu alanda dunya sıralamasında beşinci durumdayız. Hal boyle olunca ozellikle buyumek isteyen şirketlerin ve varlığını surdurmek için var gucuyle çalışan Start-Up'ların bu yetenekleri çekmesi daha da zorlaşıyor. Üstelik buyume ile birlikte yetenekleri çekmek tahmin edilenin aksine zorlaşıyor.

toptalent.co olarak hazırladığımız: "KAOS: Buyuyen Şirketlerin Kuçulen Yetenek Havuzu" raporunda bu konuya detaylarıyla değindik. Bu rapor, yetenekleri doğal olarak çekmek ve şirket içinde tutmanın yolunun çalışan markasına yatırım yapmak olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. İşveren markası olmak için sanılanın aksine havalı bir ofis tasarımı, ofis partileri, ya da şirket girişinde buyuk puntolarla yazan değerler yeterli olmuyor.

Bunlarla birlikte şirkette yeteneklere ne kadar değer verildiği, şirkette kimlerin terfi aldığı, kimlerin prim aldığı ve kimlerin şirketten ayrıldığı belirleyici oluyor. Eğer gerçekten en iyi yetenekler yukseliyor ve prim alıyorsa şirketiniz "çalışmak için harika bir yer" konumuna yukselebiliyor. Diğer bir deyişle bir şirketi çalışmak için harika yapan şey harika çalışanlar, bu çalışanlar arasındaki ç alışma harmonisi ve bu harmoniyi yaracak bir ş irket kulturu oluyor. Geriye kalan her şey (ofisler, binalar, şirket buyukluğu vb.) onemli ancak şirket çalışanlarıyla kıyaslanınca tali unsurlar olarak kalıyor.

En iyi yetenekleri çekmede karşılaşılan en buyuk sorun buyume donemlerinde yaşanıyor. Özellikle hızlı buyuyen şirketler ve Start-up'lar bu donemde ihtiyaçları doğrultusunda yeteneklere ulaşmakta ve bunları şirket içinde tutmakta zorlanıyorlar. Bunun en temel nedeni, konvansiyonel olarak b uyume ile en iyi yetenekleri şirkete kazandırma arasındaki negatif korelasyon. Bunu şu şekilde açıklamak mumkun; buyume beraberinde şirketi ve işin kendisini daha kompleks bir yapıya doğru çeviriyor ve karmaşıklığı tetikliyor. Dolayısıyla iş, buyumeden oturu ortalama yeteneklerle yonetilemeyecek kadar kompleks hale geliyor. Ancak buyume ile birlikte artan iş yoğunluğunu hızlıca karşılamak için gerçekleştirilen çok sayıda işe alım genellikle ortalama çalışanların şirkete girişinin yolunu açıyor. B oylece buyume ile birlikte komplekslik ve karmaşıklık artarken, şirket içindeki yuksek performanslı (top talent) çalışan yuzdesi azalıyor. Kaosun başladığı ve şirketin bir şeylerin ters gittiğini anladığı nokta da tam olarak burası oluyor.

Birçok şirket bu kaos durumuyla baş etmek için prosedurler ve kuralları devreye sokuyor. Acil durum kılavuzları uygulamaya alıyor, iş adımları ve sureçleri iyileştirmek adına oluşturulan dokumanlarının sayısı artıyor. Ancak s ureci standart hale getirmek ve kaosu onlemek için atılan bu adımlar, çalışanlar için şirketi daha çekilmez getiriyor ve bu burokrasi en iyi yeteneklerin şirketten çıkışını daha da hızlandırıyor.

Bu da surecin hepten bir kısır donguye girmesine neden oluyor. Zira en iyi yetenekler sureçlere ayak uydurmaktan ziyade, daha iyi sureçler yaratmak konusunda iddialılar. Kaosun hakim olduğu ve yeteneklerin hızla şirketten çıkış yaptığı bu donemde, diğer taraftan burokrasi şirket içinde tehlikeli değişikliklere neden oluyor:

  • Gun geçtikçe "sureç odaklı" haline gelen şirkette, kısa vadeli-gunu kurtarmaya yonelik çalışma sistemine geçilmesi
  • Sorun çozmek için minimum duşunme faaliyetinin yaygınlaşması, yani fikir uretiminin yerini sureç takibinin alması
  • Çok az hata yapılan, verimli ancak şirkete sıçrama yaptırmayacak operasyonel işlere odaklanılması
  • Yaratıcı ve başına buyruk ancak masaya buyuk fikir getirecek yeteneklerin buyuk çoğunluğunun kaybı
  • Verimliğin, esneklik ve buyume getirecek fikirlerin onune geçmesi

Diğer taraftan genellikle aynı anda pazarda da bir takım değişiklikler oluyor; pazara yeni giren bir teknoloji, beliren guçlu bir rakip, ya da yenilikçi bir iş modeli çıkıyor. Ş irket bu değişiklikler karşısında savunmasız durumda kalıyor ve adaptasyon sorunu yaşıyor.

Çunku çalışanlar sadece prosedurleri takip etmekte ustalaşıyor ve bunun dışında bir şey yapacak zihinsel kaslarını kaybetmiş oluyor, zaten şirket artık en iyi yetenekleri değil, prosedurleri bilen ve onlara bağlı kalabilenleri değerli olarak goruyor. Mevcut yapıyla ve prosedurlerle yola devam eden şirketler eninde sonunda değişen pazara uyum sağlayamadıkları için buyuk bir kayıpla pazardan çıkabiliyorlar.

toptalent.co olarak bu tats ız donguyu kırmak ya da baştan hiç bu donguye girmemek için buyuyn şirketlere ve Start-Up'lara onerdiğimiz çozum şu şekilde;

Şirket içindeki en iyi yeteneklerin oranını, şirketin buyume oranından her zaman daha yuksek tutmak. Yani, şirket buyudukçe kaosu ve işi yonetecek; Kendi kendini motive edebilen, Farkındalığı yuksek, iş uzerinde oğrenen (Klasik oğrenme, rotasyon mentor çozumleriyle değil iş uzerinde çalışarak kendi kendine oğrenen), Kendini disipline eden (yonetilmeye ihtiyacı olmayan - ne yapmasını değil ne istediğinizi soylemeniz yeterli olan) ve Lider yetenekleri işe almak, kurallara değil en iyi yeteneklere inanmak ve yatırım yapmak.

Özetlemek gerekirse, Kaos buyume surecinin olağan bir çıktısı olarak karşımıza çıkıyor. Burada onemli olan kaosu kiminle ve nasıl yoneteceğiniz oluyor. Buyume kaynaklı kaos, doğru yonetildiğinde şirketi bir ust seviyeye çıkaran bir enerjiyi de içinde barındırıyor. Bu sureci en iyi yeteneklerle doğru yoneten şirketler için başarı orada bir yerde duruyor. Steve Jobs'un ustaca ifade ettiği gibi; "Zeki insanları işe alıp, sonra onlara ne yapacaklarını soylemek bana mantıklı gelmiyor. Biz zeki insanları işe alırız ki, onlar bize ne yapacağımızı soylesinler".

Biz toptalent.co olarak şirketlere, karşılaştıkları en iyi yeteneklere ulaşma sorununu çozen platformumuzla onemli bir avantaj sağlıyoruz. Platformumuzdaki " İşveren Markası Profilleri", "Networking Buluşmaları", "İşe Alım Programları" gibi ozellikler bizi klasik kariyer platformlarında ayırıyor. Bunlara ek olarak yeteneklere sunduğumuz kariyer tavsiyeleriyle birlikte hem şirketlerin hem de yeteneklerin gelişimlerini ve beklentilerini tam olarak karşılıyoruz. Boylece ihtiyacı olan yeteneklere ulaşabilen şirketler, her zaman buyume hızlarından daha yuksek oranda yeteneği işe alabiliyor ve buyume surecini doğru yeteneklerle ustaca yonetebiliyorlar.