/Paylas.io

Roketin İcadı: Roket Nedir? Ne Zaman, Kim Tarafından Bulundu? - bilgihanem.com

2018-04-26 05:42:06.050000 | URL | akalinlar
Özet: Barutun icadı, dünyadaki gelişimin ve sınırların çizilmesinin seyrini değiştirmiştir. Barutla birlikte, insanlar bu gücü kullanarak neler yapabileceğinin araştırmasına başlamıştır. Bu araştırmaların…

Barutun icadı, d
unyadaki gelişimin ve sınırların çizilmesinin seyrini değiştirmiştir. Barutla
birlikte, insanlar bu gucu kullanarak neler yapabileceğinin araştırmasına
başlamıştır. Bu araştırmaların sonuçları, genel olarak ilerlemeye sebep olmuş,
bugun kullanılmakta olan pek çok icat, barutun g ucu sayesinde
yapılmıştır.

Barut, sadece silahlarda değil, ani ve kuvvetli patlamalara sebep olduğundan,
hareket ba şlatıcı olarak kullanılmaya da başlanmıştır. Uzakdoğu'da,
gunumuzden 800 yıl kadar once, barutu karışım haline getirerek, ilk havai fi
şeklerin uretilmesi,
bugun hala kullanılmakta olan roket teknolojisinin ba
şlangıcı
kabul edilmektedir.

Teleskobun İcadı: Teleskop Nedir? Ne Zaman? Kim Tarafından Bulundu?

Zamanla, roketin hareket kabiliyeti ve gucu, askeri hareketler i çin
kullanılmaya başlanmış ve surekli geliştirilmeye devam edilmiştir. Uzak
mesafeli savaşların, en buyuk zarar verici silahları haline gelen roketler,
zamanla caydırıcı guç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tum ilkelerin hedefi
olan uzay ise yine roketler sayesinde ula şılabilir hale gelmiş, insanlık
için umutların taze kalmasına sebep olmuştur. Özetle; roket, tarih boyunca
insanı şaşırtmaya ve araştırma yapmaya iten bir guçtur.

Roket Nedir?

![Roket Nedir?](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01/roket-
nedir.jpg%201200w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01/roket-
nedir-300x150.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
/roket-nedir-768x384.jpg%20768w,%20https://bilgihanem.com/wp-
content/uploads/2018/01/roket-nedir-
1024x512.jpg%201024w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
/roket-nedir-640x320.jpg%20640w,%20https://bilgihanem.com/wp-
content/uploads/2018/01/roket-nedir-960x480.jpg%20960w)

Roket, anl ık olarak çok yuksek hıza ulaşabilen, patlama hareketinden
doğan gucun kontrol edilmesi ile kullanılan bir tur motordur. Bu şekilde
ozetlense de, roketi ve roket hareketlerini inceleyen, roket bilimi ad
ında bir bilim vardır ve hala roketin hareket dinamiklerini, roket ile neler
yapılabileceğini, nasıl geliştirilebileceğini incelemeye devam etmektedir.

İçine konan az miktarda patlayıcı sayesinde, g okyuzune ulaşıp patlayarak,
gorsel bir şolen sunan havai fi şekler de roket sınıfına girmektedir.
Uzaya çıkmak için insanların bindiği aletlere de roket denmektedir.
Hepsinin ortak noktası; patlamadan kaynaklanan y uksek enerjiden
faydalanmalarıdır.

Roket Turleri Nelerdir?

![Roket Turleri Nelerdir?](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
/roket-turleri-nelerdir.jpg%201200w,%20https://bilgihanem.com/wp-
content/uploads/2018/01/roket-turleri-nelerdir-
300x150.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01/roket-
turleri-nelerdir-768x384.jpg%20768w,%20https://bilgihanem.com/wp-
content/uploads/2018/01/roket-turleri-nelerdir-
1024x512.jpg%201024w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
/roket-turleri-nelerdir-640x320.jpg%20640w,%20https://bilgihanem.com/wp-
content/uploads/2018/01/roket-turleri-nelerdir-960x480.jpg%20960w)

Yuzyıllardır insanlık tarafından kullanılan roketler, hala geliştirilmeye ve
kullanılmaya devam ediyor. Kullanım amacı ve çalışma prensiplerine gore ç ok
sayıda turleri vardır.
Nukleer roket, nukleer termal roket, termal roket,
elektrikle, fiziksel ve kimyasal guçlendirilmiş roket bu turlerden sadece
başlıcalarıdır. İtme gucunden yararlanılan roketler ve patlama gucunden
yararlanılan roketler de kullanım amaçlarına gore ayrılmış turleridir. Temel
olarak,  kat ı yakıtlı roketler ve sıvı yakıtlı roketler olarak iki ture
ayrılmaktadır.

Roketin İcadı

![Roketin İcadı](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01/roketin-
icadi.jpg%201200w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
/roketin-icadi-300x150.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-
content/uploads/2018/01/roketin-icadi-
768x384.jpg%20768w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
/roketin-icadi-1024x512.jpg%201024w,%20https://bilgihanem.com/wp-
content/uploads/2018/01/roketin-icadi-
640x320.jpg%20640w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
/roketin-icadi-960x480.jpg%20960w)

Barut icat edildiğinde, daha once bu kadar g uçlu bir yanma ve patlama
gorulmediğinden, tum dunyada çok buyuk yankı uyandırmıştır. Sava ş
stratejilerini kokten değiştiren
bu icat, insanların barut ile çalışan
silahlar
icat etmesi ile gelişmenin başlangıcı sağlanmıştır.

Çin topraklarında barut ile, kağıt içine sıkıştırılarak ve içine bir fitil
konarak, zarar verme amaçlı olmayan, gorsellik için kullanılan patlayıcılar
yaratılmıştır. Bu buyuk gucu fark eden insanlar, duşmanlarını yenmek ve
kendilerini korumak için, bu patlamayı kontrol edilebilir hale getirmek
amacıyla uğramış ve zamanla başarmıştır.

Roket Ne Zaman Bulundu?

Yazılı tarihe bakıldığında, M.S. 1200 'lu yılların başlarında, Ç in'de
ilk roket atıldığı
bilinmektedir. Bu roketin asıl amacı, insanlara zarar
vermek olmamasına rağmen, daha once bu kadar yukseğe bu kadar hızlı çıkabilen
bir başka alet gormediklerinden, insanların farklı amaçlarla kullanmasına ve
silaha donuşmesine engel olunamamıştır.
1232 yılındaki Kayfeng Sava şı'nda, roketin silah olarak ilk kullanımı
kayıtlarına rastlanmıştır. Ardından, K oln'de 1258 yılında, roket
kullanımına dair kayıtlar gorulmuştur.

Roket Kim Tarafından Bulundu?

13. yuzyılda Çin'de yapılan, bugunku roketlerin atası sayılan, kağıt içine
yerleştirilmiş baruttan oluşan roketler, çalışma prensibi temel alınarak
geliştirilmiştir. Zamanla itici g ucunu ve patlama buyukluğunu artırmak
için çalışmalar başarılı olmuş ve 1926 y ılında ABD'de Robert Goddard,
sıvı yakıtlı bir roket yaparak kullanılmasını sağlamıştır.

S ıvı yakıtlı roketler, uzaya çıkma çalışmalarının başlangıcını
oluşturmaktadır. Kontrol edilmesi ve istenen sure boyunca çalışması guç
olduğundan, uzaya gitme çalışmalarında, defalarca hayvanlar kullan ılmış
ve talihsiz bir şekilde, patlama sonucu olmeleri ile sonuçlanmıştır.

Roketin Tarihçesi

![Roketin Tarihçesi](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
/roketin-tarihcesi.jpg%201200w,%20https://bilgihanem.com/wp-
content/uploads/2018/01/roketin-tarihcesi-
300x150.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
/roketin-tarihcesi-768x384.jpg%20768w,%20https://bilgihanem.com/wp-
content/uploads/2018/01/roketin-tarihcesi-
1024x512.jpg%201024w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
/roketin-tarihcesi-640x320.jpg%20640w,%20https://bilgihanem.com/wp-
content/uploads/2018/01/roketin-tarihcesi-960x480.jpg%20960w)

İlk kayıtlara bakılarak, roketin 2200 y ıllık bir geçmişi olduğu
soylenebilir. İlk zamanlar, k otu ruhlara karşı kullanılan roketler,
zamanla duşmanlara karşı kullanılabilir hale getirilmiştir. 1920'li yılların
ortalarında, Amerika'da ilk sıvı yakıtlı roketin icadının ardından, kimyasal
ozellikli katı yakıtlı turleri
icat edilerek, ateşleme etkisinin suresi
uzatılmıştır. Roket hakkındaki tum çalışmalar, patlayıcı gucun istendiği yonde
kullanılabilmesini temin etmek içindir.

Helikopterin İcadı: Helikopter Nedir? Ne Zaman, Kim Tarafından Bulundu?

Roketin ilk gununden bu gune uzanan tarihi boyunca, en çok uzaya gitme
hayalini ger çekleştirmek için
kullanılmaya çalışıldığı ve buyuk oranda
başarılı olunduğu gorulmektedir. Roket hakkında araştırma ve çalışmalar yapan
bilim dalı, roketlerin devinim gucunden meydana gelen hareketi incelemek ve
geliştirmek amacına hizmet etmektedir.

Osmanlı Roketi Nedir?

![Osmanlı Roketi Nedir?](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
/osmanli-roketi.jpg%201200w,%20https://bilgihanem.com/wp-
content/uploads/2018/01/osmanli-roketi-
300x150.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
/osmanli-roketi-768x384.jpg%20768w,%20https://bilgihanem.com/wp-
content/uploads/2018/01/osmanli-roketi-
1024x512.jpg%201024w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
/osmanli-roketi-640x320.jpg%20640w,%20https://bilgihanem.com/wp-
content/uploads/2018/01/osmanli-roketi-960x480.jpg%20960w)

Osmanlı roketi; EvliyaÇelebi'nin  tuttuğu kayıtlara bakıldığında, 1632-1633 yıllarında, Kaya
Sultan için duzenlenen şenliklerde ilk kez gorulmuştur. Lagari Hasan
Çelebi,
barut macunundan hazırladığı 7 adet fişek ile hazırladığı rokete
binerek havalanmış ve yakıt bittiğinde, kendi yaptığı ve tuylerden oluşan
kanatlar
sayesinde, zarar gormeden denize iniş eylemini gerçekleştirmiştir.
Turk havacılık tarihinin, en onemli olaylarından biri kabul edildiğinden,
Lagari Hasan Çelebi'nin heykeli, Turk Hava Kurumu
muzesinde
muhafaza edilmektedir.


Devamını oku