• Status: 2


  Özet: Opera, temsil içeren büyük müzik eserleridir. Konuları ses, tiyatro artistlerince söylenir ve uygulanırken; müzik ile konuyu dile getirmektedir. Operalar için, en yüksek ses müziği eseri denebilir.…

  Opera, temsil içeren buyuk muzik eserleridir. Konuları ses, tiyatro
  artistlerince soylenir ve uygulanırken; muzik ile konuyu dile getirmektedir.
  Operalar için, en yuksek ses muziği eseri denebilir.  Klasik bat ı muziği
  geleneğinin en onemli parçalarından biri olan opera bir tiyatro eserinde
  bulunması gereken birçok unsuru bulundurmaktadır. Buna ilaveten muzikal form
  ve dansın da içselleştirildiği bir yapıya sahiptir.

  Opera kendini R onesans Donemi'nde şenlik, duğun ve festival gibi kulturel
  etkinliklerin sunumuna katılarak gostermiştir. 16. yuzyılın ikinci yarısında
  ortaya çıkan bu oyunlar, belirli bir konuyu ele alan, beş sesli madrigallerin
  sahnede oynanmadan sadece seslendirilmesi şeklinde gerçekleştirilmekteydi.
  Daha sonra ortaya çıkan resitatifin ve stile rappresentativo denen,
  sahneden daha çok rol alma, daha anlatımlı ve oynayarak soyleme anlayışının
  uygulanmaya başlanması operanın doğmasına sebep olmuştur.

  Bale Hakkında Bilgiler; Bale Nedir, Tarihçesi ve Faydaları Nelerdir?

  Bizim operayla tanışmamız ise Osmanl ı Devleti padişahlarından III. Murad
  doneminde olmuştur. Avrupa'ya gonderilen elçilerin ulkelerine donduklerinde
  operayı padişaha anlatmaları ile sarayda muzikli oyunlar sergilenmeye
  başlamıştır. Şimdi dilerseniz opera sanatını ve tarihçesini hep birlikte
  oğrenelim.

  Opera Nedir?

  ![Opera Nedir?](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2015/01/opera-
  nedir.jpg%20700w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2015/01/opera-
  nedir-300x129.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2015/01
  /opera-nedir-696x298.jpg%20696w)Konusunu genellikle tarihten, efsanelerden,
  mitolojiden alan muzik eserine opera denir. Sozlerinin tumu veya bir kısmı
  muzikle bestelenmiş olup, içinde dans, dekor gibi bir çok gorsel sanatı
  barındıran bir sahne eseridir. Çok eski çağlardan bu yana varlığını surduren
  opera, gunumuzde ne yazık ki gereken ilgiyi gorememektedir. Özellikle gençler
  arasında hayatında hiç operaya gitmemiş ve tanışmamış kişilerin olması bu
  sanat dalı açısından oldukça uzucudur. En unlu operacılar arasında;Luciano
  Pavarotti, Hakan Aysev, Kirsten Flagstad, Elisabeth Schwarzkopf ve Leyla
  Gencer gibi isimler yer almaktadır.

  Operanın Bolumleri Nelerdir?

  ![Operanın Bolumleri Nelerdir?](https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2015/01/operanin-bolumleri-
  nelerdir.jpg%20700w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2015/01
  /operanin-bolumleri-nelerdir-300x129.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2015/01/operanin-bolumleri-nelerdir-
  696x298.jpg%20696w)Operalar yazılı eserlere dayanırlar. Ayrıca besteleyip
  okuyacak ve oynayacak isimler ve besteyi çalacak bir orkestraya ihtiyaç
  duyarlar. Opera temel olarak iki parçadan yapılmalıdır. Bu bolumlerden
  birincisi konuyu anlatan ve genellikle şiir biçiminde yazılan sozlerin
  olduğu kısımdır. Bu kısma libretto ad ı verilmektedir. İ kinci bolum
  ise muzikle geçen kısımdır.

  Librettolar genel olarak bilindik trajedi konularından alınmaktadır. Bilinen
  unlu operaların birçoğu bu şekildedir. Genellikle umutsuz bir aşk hikayesini,
  sonu olumle biten aldatmaları anlatır. Muzik ise orkestra tarafından çalınır.
  Şarkılarını artistler teker teker ya da hepsi bir koro halinde soyleyebilir.

  Muzik Esaslı Operaların Kısımları

  ![Muzik Esaslı Operaların Kısımları](https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2015/01/muzik-esasli-operalarin-
  kisimlari.jpg%20700w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2015/01
  /muzik-esasli-operalarin-kisimlari-
  300x129.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2015/01/muzik-
  esasli-operalarin-kisimlari-696x298.jpg%20696w)

  Muzik esaslı operalar çok daha kapsamlı ve detaylıdır. İçerisinde dans, koro,
  başlangıç ve bitiş gibi bolumler yer almaktadır. Bu bolumleri genel
  ozelliklerine gore şu şekilde açıklayabiliriz.

  • Uvert ur: İlk operalar oynanırken oyun henuz başlamamışken; sinfonia adı verilen kısa bir muzik dinletisi çalınıyordu. Sonraları bu muziğe uvertur adı verildi. Bu bolum operanın konusunun ozetini yansıtmaktadır. 3 kısımdan oluşur ve genelde ortadaki kısım hızlı çalınmaktadır.
  • Resitatif: Orkestra ile s ıkı bir beraberlik içinde ama konuşurmuş gibi de serbest şekillerde çalınır ya da soylenir. Bu kısım aryaların doğuşunda onemli rol oynamaktadır.
  • Arya: Operada belirli ki şilerin uzun uzun solo olarak soyledikleri bolumdur. Aryaların birinci bolumu konuşma şeklinde geçer. İkinci kısmı ritmik hale gelir. Genelde andante temposunda ilerler. Son bolum ise allergo temposu ile soylenir.
  • Koro: Oyuncular ın tamamının ya da çoğunluk kısmının beraber soyledikleri aryadır. Koroyu oluşturan sesler erkeklerdense erkek korosu, kadınlardansa kadın korosu adını alır. Koro kişi sayısı birkaç kişiden başlayarak 150 hatta 200 kişiye kadar çıkabilir.
  • Final: Operaya ait son k ısımdır. Bu bolumde orkestra koro ve solo sesler ile beraber çalıp soyler. Genellikle final her zaman şatafatlı bir gosteriye çevrilir.
  • Bale: Operan ın uygun zamanlarında balerinler tarafından ifşa edilen dans gosterileridir. Bale oncelikli ise bu operalara direkt olarak baleli opera adı verilir.

  Opera Çeşitleri Nelerdir?

  ![Opera Çeşitleri](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2015/01/opera-
  cesitleri.jpg%20700w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2015/01
  /opera-cesitleri-300x129.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2015/01/opera-cesitleri-696x298.jpg%20696w)

  Turkiye'de opera son yıllarda gelişme gostermiştir. Ankara Devlet Operas ı
  kurulmuş ve Turk besteciler çeşitli birçok opera yazmışlardır.  Ahmet Adnan
  Saygun ilk Turk operasının bestecisidir. Operanın iki turu bulunmaktadır.

  • Opera: Ac ıklı konulardan oluşan, şarkılı, muzikli oyunlardır.
  • Operakomik: Operaya komik unsurlar ilave edilmesi ile olu şmuşlardır. Ayrıca opera buffa ismi de verilir.

  Operanın Tarihçesi

  ![Operanın Tarihçesi](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2015/01/opera-
  tarihcesi.jpg%20700w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2015/01
  /opera-tarihcesi-300x129.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2015/01/opera-tarihcesi-696x298.jpg%20696w)Ronesans doneminden
  sonra İtalya toprakları uzerinde gorulen bir tiyatro turudur. İlk opera
  orneklerinin Politian 'ın Orfeo adlı eserinden ya da pastoral adı verilen
  tiyatro turunden meydana çıktığı duşunuluyor. Pastoral tiyatrolarda koro e
  şliğinde soylenen şarkılar ve muzik de bulunuyordu. Bu sebeple bu savın doğru
  olma ihtimali yuksektir. Ancak bazı tiyatro tarihçileri, genellikle operanın
  tek başına bir tiyatro turu olduğuna inanmışlardır.

  Floransa topraklarında ismine Camerata denen bir m uzik bilginleri
  topluluğu Yunanlıların eski tarihine ait sahne oyunlarını yeniden oynatmak ve
  yaşatmak istemişlerdi. 1595 yılında Defne isimli yunan oyunu, baştan sona şiir
  halinde ve muzik eşliğinde oynandı. 1637 yılında Venedik'te ilk buyuk tiyatro
  yani opera yapıldı ve bu eserler çeşitli kitlelerce çok beğenildi.

  Tiyatro Nedir? Tarihçesi ve Turleri Nelerdir?

  Arkasından birçok şehre yayılmaya başladı. İngiltere ilk operasını Rodos
  Kuşatılması ismi ile 1656 yılında yazıp oynadı. Paris'teki buyuk opera
  tiyatrosu 1862 yılında yapılmaya başlandı ve 1874 yılında bitirildi. Operan
  ın komik tiyatrosu
  ise 1898 yılında yapılmıştır. Opera oynanacak yerler ozel
  yapılar ve sistemler gerektirdiği için opera ile beraber yapıların gelişimi de
  sağlanmıştır.


  Devamını oku


  Yorumlar
  Yorum yazabilmek icin en az 5 karmaya ihtiyaciniz var. Paylasim yaparak karmani artirabilirsin.

  Yorumlar
  Paylaş