Özet (TL;DR) @ 2018-03-23T09:00:00.000Z: Hanehalkı Bütçe Anketi'ne katılmadığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılan eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru reddedildi.Turkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Turkiye'deki hanelerin harcamalarının nasıl şekillendiğini tespit amacıyla gerçekleştirilen "2013 yılı Hanehalkı Butçe Anketi" kapsamında eski spiker ve Turkiye guzeli  Defne Samyeli 'nin adresi ornek hane olarak seçildi ve araştırmanın uygulanma aralığı 1-31 Ekim 2013 olarak belirlendi.

TÜİK İstanbul Bolge Mudurluğunce yapılacak çalışma hakkında bilgi içeren 6 Eylul 2013 tarihli yazı Samyeli'nin adresine gonderildi.

Hanehalkı Butçe Anketi'nde, ailedeki ayni gelir elde eden kişilerin ad ve soyadları ile gelirin kaynağı, elde ediliş sıklığı, haneye gelen hediye ve yardımlar ile haneden başka hanelere yapılan yardımlar ve verilen hediyelerin belirtilmesi, anket ayı boyunca yapılan tum harcamaların marka, olçu, miktar, alışverişin yapıldığı yer gibi detaylarının bir ay sureyle gunluk harcama kayıt defterinde listelenmesi istendi.

Ayrıca soz konusu bir aylık surede ortalama 8 defa anket yapılan kişinin evinin anketorler tarafından ziyaret edilerek harcama kayıt defterinin kontrol edileceği belirtildi.

TÜİK anketorleri 27 Eylul- 8 Ekim 2013 tarihleri arasında Samyeli ile telefonla iletişime geçti ve 3 kez evini ziyaret etti.

Samyeli'nin ankete katılmak istemediğini belirtmesi uzerine İstanbul Bolge Mudurluğu tarafından 8 Ekim 2013 tarihli cevapsızlık tutanağı duzenlendi. Samyeli'ne 21 Ekim'de tebliğ edilen tutanakta, yazının tebliğinden itibaren 7 gun içinde ankete cevap verilmemesi durumunda 5429 sayılı Turkiye İstatistik Kanunu'nun 54. Maddesi uyarınca 923 lira idari para cezası uygulanacağı ihtarına yer verildi.

Samyeli, İstanbul Bolge Mudurluğune verdiği 24 Ekim 2013 tarihli dilekçesinde işi nedeniyle surekli medyada yer alan bir sanatçı olarak yoğun iş temposuna sahip olduğu ve surekli televizyon çekimleri ve iki çocuğunun bakımı ile uğraştığından bahisle ankete katılmasının mumkun olmadığını belirterek mazeretinin dikkate alınmasını ve anketin cevaplandırılmasından muaf tutulmasını talep etti.

Bu dilekçe uzerine İstanbul Bolge Mudurluğunce Samyeli'ne, 5429 sayılı Kanun uyarınca vereceği bilgilerin gizliliğinin ve guvenliğinin yasal guvenceye kavuşturulduğu, soz konusu anketi 31 Ekim 2013 tarihine kadar cevaplamadığı takdirde hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Samyeli'ne Hanehalkı Butçe Anketi çalışmalarına katılmaması nedeniyle 7 Kasım 2013 tarihli işlemle 5429 sayılı Kanun'un 54. maddesi gereğince 923 lira idari para cezası verildi.

Defne Samyeli ise soz konusu anket çalışmasında, ekonomik durumu hakkında bir ay sureyle ayrıntılı bilgi vermesinin istenmesi ve anketorlerin ev ziyaretleri nedenleriyle ozel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirterek, idari para cezasının iptali için İstanbul 28. Sulh Ceza Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, "İtirazcıya hane halkı butçe anketi yapılacağı hususunda ihtarat yapılmasına rağmen uyarıya aykırı hareket ettiği, bu haliyle eyleminin 5429 sayılı Kanun'un 54. maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği, idari para cezasına yonelik itiraz sebeplerinin yerinde olmadığı" gerekçesiyle itirazın kesin olarak reddine karar verdi.