/Paylas.io

İş yerinde yaşanan ilişkilerin sonuçlarına dikkat

2018-02-13 13:57:29.593000 | URL | haberci
Özet (TL;DR) @ 2018-02-14T07:17:53.000Z: İş yerinde yaşanan ilişkilerin sonuçlarına dikkatBugun Sevgililer Gunu. İnsan için hayatta vazgeçilmez bir duygu sevmek. Ne var ki ozel hayatımızla iş hayatımız zaman zaman çatışma yaşayabiliyor. Sevginin başlattığı ilişkiler iş hayatımızda sorunlara sebep olabiliyor. Hatta bunun sorun oluşturabileceğini duşunen kimi işverenler daha iş sozleşmesi yapılırken çalışanlarından iş yerinde gonul ilişkisi yaşamayacaklarına dair taahhut alma yoluna gidebiliyorlar. Kişilik haklarına mudahale oluşturduğu için bu tur taahhutlerin geçerliliği tartışılsa da iş hayatında yaşanan ilişkilerin işten çıkarmaya kadar varan sonuçları olabiliyor.

İ Ş YERİNDE YAŞANAN AŞK İŞTEN ÇIKARMAYA SEBEP OLUR MU?

İnsanların ozel hayatlarında kurdukları ilişkiler kural olarak sadece bu ilişkiyi yaşayan tarafları bağlayacaktır. İş sozleşmelerinde de sıklıkla işçinin iş yerinden birisiyle a şk yaşanmayacağına dair yasak maddeleri bulunuyor. Bu tur hukumlerin yaptırımı olarak da ilişki yaşamaya başlanırsa iki taraftan birisinin işten ayrılacağı belirtiliyor. Bu tur kuralların hukuken geçerliliği bulunmuyor. İşverenler çalışanı sırf ilişki yaşamasına dayalı olarak işten çıkarırsa, yapılan fesih geçersiz fesih oluşturuyor. Çalışan ilgili sozleşme maddesine onay vermiş dahi olsa, ilişki yaşamak veya evlenmek başlı başına bir geçerli fesih nedeni değil. Yarg ıtay konuya ilişkin verdiği bir kararında, davacı işçinin aynı iş yerindeki bir kadınla gonul ilişkisine girmesinin iş yeri çalışmalarını aksatmaması ve çalışma duzenini bozmaması halinde feshin haklı olmayacağını açıkça vurgulamıştır.

İ Ş YERİNDE BULUNMASI GEREKEN UYUMU OLUMSUZ ETKİLEYEN İLİŞKİLER

Bazı gonul ilişkileri işin gerektiği şekilde yapılmasını engeller, işin yurutumunu olumsuz etkiler. Bu tur ilişkiler iş sozleşmesinin feshi için geçerli neden oluşturabilecektir. Yargıtay incelemesine konu olan bir olayda, evli olan işçinin iş yerinde bir kadın işçiyle gonul ilişkisine girmesi sonrası, çalışanın ailesinin iş yerine gelmesi, kadın işçinin bu olay sonrası iş yerinden ayrılması nedeniyle iş yerinde olumsuzluklar yaşandığını ve bu olumsuzlukların çalışanın davranışlarından kaynaklandığı açıkça vurgulamıştır. Yargıtay, çalışanın davranışlarından kaynaklanan bu nedenlerin, işçinin tazminats ız işten çıkarılmasını gerektiren haklı nedenler olmadığını belirtmekle birlikte feshin geçersizliği sonucunu doğurmayacağını da ifade etmiştir. Bu tur iş yerine yansıyan davranışlar iş yerinde olumsuzluklara yol açtığından geçerli neden olarak kabul ediliyor. İşverenin bu tur davranışlar nedeniyle zor durumda kaldığı ve işveren açısından iş ilişkisinin surdurulmesi olanağı kalmadığı ifade ediliyor. Bunun sonucunda çalışana tazminatları verilse de iş ilişkisinin sonlandırılması geçerli fesih olarak kabul ediliyor.

BAZI İLİŞKİLER TAZMİNATSIZ FESHE YOL AÇABİLİR

İş yerinde kurulan bazı ilişkilerse ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir davranış olarak kabul edildiğinden, tazminatsız feshe sebep olabiliyor. Örneğin, iş yerinde çalışan iki kişinin yaşadıkları ilişkinin bitmesi sonucu yaşanan kavgada taraflardan biri diğerine veya her iki taraf birbirine şiddet uyguladıysa, yaşanan bu olay işveren şiddet uygulayan taraf veya taraflar açısından derhal tazminatsız fesih hakkı verebilecektir.

İ Ş YERİ DIŞINDAKİ BİRİYLE İLİŞKİ DE FESİH SEBEBİ OLABİLİR

Özel bir hastanede kat gorevlisi olarak gorev yapan erkek çalışanın bir hasta yakını olarak orada bulunan bir kadınla gece geç saatlerde hastanenin yakınında yakınlaşmalarını goren hastane guvenlik gorevlilerinin tutanak tutup yonetime bildirmeleri uzerine erkek işçinin işine derhal son verilmiştir. Yargıtay konuya ilişkin verdiği kararında, çalışanın iş yerine ait taşınmaz içinde, kadın arkadaşıyla kabul edilemez biçimde oluşunu iş yerinin imajına zarar verici nitelikte bulmuş, i ş sozleşmesinin feshinin tazminatsız feshe neden olacak ağırlıkta olmasa da geçerli nedene dayandığını kabul ederek işe iade isteğini reddetmiştir.

İ LİŞKİ YAŞAYANLARIN BİRBİRLERİYLE AMİR OLMALARI ENGELLENEBİLİR

İki çalışanın her ne kadar ilişki yaşamaları engellenemeyecek olsa da başlangıçta yapılacak iş sozleşmeleri ile ast- ust olmaları engellenebilecektir. Buna gore, çalışanların sozleşmelerinde hukum varsa, ast- ust ilişkisi içinde bulunan ya da birisi diğerinin denetim makamı olan iki kişi arasında ilişki yaşandığı tespit edilirse, işveren çalışanlardan birinin veya her ikisinin iş yerini veya konumunu değiştirebilecektir.

KIDEM TAZM İNATI KORUNUYOR

Yargıtay çoğu kararında yaşanan ilişkinin iş yerindeki uyumu olumsuz etkileyecek ve işverenin guvenini sarsacak nitelikte olduğu durumlarda bunun bir fesih nedeni olduğunu belirtmiş fakat haklı bir neden olarak kabul etmemiştir. Bir davranışın haklı neden kabul edilmesiyle geçerli neden olarak kabul edilmesi arasındaki en onemli fark haklı nedende çalışana hiçbir tazminat odenmezken, geçerli nedende çalışana başta kıdem tazminatı olmak uzere koşulları varsa ihbar tazminatı da odenir. Boyle bir durumda, çalışan bu gerekçeye dayalı olarak işten çıkarılabilse de işveren çalışana belirli bir sure onceden bildirimde bulunmak, bulunmuyorsa ihbar tazminat ı odemek zorundadır. Ayrıca, çalışan bu nedenle işten çıkarıldığında, kendisine yine de kıdem tazminatı odenmesi gerekecektir. Bahsedilen durum çalışanla işveren arasındaki guven ilişkisini çokertecek kadar ağır olmadığından, yani sadece guven sarsan bir eylem olduğundan çalışan k ıdem hakkından mahrum bırakılmamaktadır. Bununla birlikte, çalışanın yaşadığı ilişki nedeniyle meydana gelen olaylar ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar olarak değerlendirilebiliyorsa, iş sozleşmesi tazminatsız olarak da sonlandırılabilecektir. Bu nedenle iş yerinde ilişki yaşanıyorsa bile hangi davranışlara sebep olduğuna çok dikkat etmek gerekmektedir.


Devamını oku