Özet (TL;DR) @ 2017-11-15T08:28:13.000Z: Yüksek Mahkeme, sendika toplantılarına katılmalarının ardından iş sözleşmeleri feshedilen iki çalışana yönelik uygulamayı sendikal hakkın ihlali olarak değerlendirdi.Anayasa Mahkemesinin, Anıl Pınar ve Ömer Bilge'nin bireysel başvurusuna ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugunku sayısında yayımlandı.Buna gore, bir sendikanın çalıştıkları şirketteki orgutlenme çalışmaları sırasında aktif gorev alan, mesai saatleri dışında sendika toplantılarına katılan başvurucuların, performans duşukluğu gerekçe gosterilerek iş akitleri feshedildi.Performans değil, sendikal çalışmaları nedeniyle işten çıkarıldıklarını savunan başvurucuların tazminat taleplerini içeren dilekçelerin ardından 1. Manisa İş Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, tanık beyanları, Çalışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulunca duzenlenen ve işçilere sendikal baskı uygulandığı goruşunu taşıyan raporunun ardından, başvurucuların sendikaya uye olmasının engellenmesi için işten çıkarıldıkları sonucuna ulaştı.Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise bu yondeki kararı bozarak, başvuruculara bir yıllık brut ucretleri tutarında tazminat odenmesine yonelik hukmu de ortadan kaldırdı. Daire, iş sozleşmesinin feshinin haklı sebebe dayanmadığı yolunda mahkemenin ulaştığı kanaati yerinde bulsa da başvuranların iş sozleşmelerinin sendikal faaliyet nedeniyle feshedildiğinin yeterli ve inandırıcı delillerle ispatlanmadığı goruşunu açıkladı. Kararın ardından iki işçi Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuruda bulundu. Yuksek Mahkeme, başvuruya ilişkin yapılan değerlendirmede, mahkemenin delil ve olguların değerlendirmesi sonucu elde ettiği ve detaylı olarak gerekçelendirilen kanaate dayanan hukmunun daire tarafından gerekçesiz şekilde bozulduğunu belirtti.

Sendika hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar veren Yuksek Mahkeme, Anayasa'nın 51. maddesinde guvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine hukmetti.

Anayasa Mahkemesi, kararın bir orneğini yeniden yargılama yapılmak uzere Yargıtay 22. Hukuk Dairesine gonderilmesine ve başvurucuların tazminat taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verdi.