/Paylas.io

Kıdem tazminatı almanın esasları nedir?... İstifa ederek 15 yıl çalışma koşulu ile tazminat alınır m...

2017-11-06 06:30:29.953000 | URL | haberci
Özet (TL;DR) @ 2017-11-06T09:40:51.000Z: Kıdem tazminatı almanın esasları nedir?... İstifa ederek 15 yıl çalışma koşulu ile tazminat alınır mı?Kamuoyunda 15 yıl, 3.600 gunle emeklilik olarak bilinen emeklilik şekli için
gerekli yaş dışındaki sigortalılık suresi ve prim odeme gun sayısı şartlarını
sağladıktan sonra istifa ederek k ıdem tazminatı alınması konusunda dikkat
edilmesi gereken bazı noktalar var.

Yargıtay, daha once vermiş olduğu kararlarında 15 yıl, 3.600 gunle kıdem
tazminatı alan kişilerin yeniden çalışmaya başlamaları konusunda şartları
belirledi. İstifa edip kıdem tazminatı alan kişiler yeniden çalışabilir ancak
bazı noktalara dikkat etmeleri gerekiyor.

İlk kez sigortalı olunan tarihe gore değişen emeklilik koşullarından prim
odeme gun sayısı ve sigortalılık suresini dolduran kişiler bu durumlarını
tespit eden yazıyı bağlı oldukları SGK (Sosyal Guvenlik Kurumu) il veya ilçe
mudurluklerinden alıp işverene verdikleri takdirde işveren bu kişilere kıdem
tazminatı
odemek zorunda. SGK gerekli
kontrolleri yaparak kişinin emeklilik için gerekli yaş dışındaki diğer
şartları tamamlamış olması halinde çalışana "kıdem tazminatı alabilir" yazısı
vermektedir.

SGK İKİ KEZ YAZI VERİYOR

İşverenin bu yazıyı kabul etmemesi veya kıdem tazminatı odememesi mumkun
değil. İşverenin tazminat odemeye yanaşmaması halinde işçi mahkemeye
başvurarak kıdem tazminatını bu yolla talep edebilir.

15 yıl 3.600 gunle kıdem tazminatı aldıktan sonra yeniden çalışmaya başlayan
bir işçi, yeni başladığı işyerinde en az 1 yıl çalıştıktan sonra yeniden aynı
gerekçe ile kıdem tazminatı talep edebilir. Yine SGK'dan yazı alınıp son
işyerindeki sureye ilişkin kıdem tazminatı istenmesi mumkun. Ancak SGK bu
yazıyı en fazla iki kez vermektedir. Yani, bir işçi 15 yıl 3.600 gunle en
fazla 2 kez kıdem tazminatı alabilir.

Emeklilik için yaş dışındaki sigortalılık suresi ve prim odeme gun sayısı
şartlarını sağlayan kişiler yeniden çalışmaya başlarlarsa ellerinde çok onemli
bir koz oluyor. Bu durumdaki bir kişi işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra
SGK'dan yazı alarak istifa edip kıdem tazminatını alabilir. Bu hakkı
kullanırken dikkatli olmakta fayda var.

SGK bu durumdaki kişilere uçuncu kez yazı vermeyeceği için bu hakkın iki
defadan fazla kullanılması için farklı işlemlerin yapılması gerekir.

15 YIL 3600 G ÜN ÇALIŞMA ŞARTI

15 yıl 3.600 gunle kıdem tazminatı alınması aslında emeklilik için gerekli yaş
dışındaki diğer şartların tamamlanması sonucu kıdem tazminatı alınmasıdır.
Kişinin emeklilik için gerekli şartları da ilk kez sigortalı olduğu tarihe
gore belirlendiği için kişiler bu şekilde kıdem
tazminatını
ne zaman alabileceklerini ilk kez
sigortalı oldukları tarihe gore kontrol etmeliler. Herkes için 15 yıl 3.600
gun şartı geçerli olmayabilir.

AYRILMADAN İŞ GÖRÜŞMESİ YAPMAK SORUN

Yargıtay'ın verdiği kararda, işçinin yeni işinde daha iyi çalışma koşulları ve
ucrete sahip olmasının bile hakkın kotuye kullanımı olmadığını ifade ediyor.

Diğer yandan, aksi yonde çıkacak bir yerel mahkeme kararı sonrası konunun
Yargıtay'a taşınması halinde işçilerin elinde guçlu bir karar bulunuyor
olacaktır.

Bu açıdan karar işçileri onemli olçude rahatlatmış durumdadır. Ancak işçilerin
henuz işyerinden ayrılmadan yeni iş için iş goruşmesi yapması ve yeni
işverenle sozleşme imzalaması "durustluk ilkesine aykırılık" olarak
değerlendirilebiliyor.

YEN İDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYABİLİRSİNİZ

15 yıl, 3.600 gunle işçiye odenen kıdem tazminatının genel gerekçesi emeklilik
için gerekli yaş dışındaki şartları sağlaması sonrası yaş şartını çalışmadan
bekleyecek olmasıdır. Bu hak kapsamında kıdem tazminatı alanların yeniden
çalışıp çalışamayacağı konusu farklı değerlendirmelere konu olabiliyordu.

Bu durumdaki işçiler kısa bir sure sonra yeniden çalışmaya başladıklarında
tazminatı odeyen işveren "hakkın kotuye kullanıldığı" iddiası ile dava açıp
tazminat istiyordu. Diğer yandan Anayasa'da açıkça yer alan çalışma hurriyeti
kapsamında bu kişilerin tazminat aldıktan sonra yeniden çalışmasının "hakkın
kotuye kullanılması" olup olmadığı konusunda farklı kararlar da soz konusuydu.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

15 yıl 3.600 gunle kıdem tazminatı alan bir işçinin bu hakkını kotuye
kullandığı iddiası ile açılan davada Yargıtay açıkça, bu durumdaki işçilerin
yeniden çalışmaya başlamasının "hakkın kotuye kullanılması" olmadığı yonunde
karar verdi. Bu karar sonrası 15 yıl 3.600 gunle kıdem tazminatı alan
kişilerin yeniden çalışmaya başlamalarının onunde bir engel kalmamış oldu.

Daha once bazı durumlarda mahkemeler işçinin çok kısa bir sure sonra yeniden
çalışmaya başlaması halinde bu durumun "hakkın kotuye kullanılması" olarak
değerlendirilebileceği yonunde kararlar verebiliyorlardı. Ancak kararda açıkça
bu ifadenin yer alması tazminat alan kişilerin yeniden çalışabileceklerini
ortaya koymuş oldu.

Genel olarak hukukta bir hakkın kotuye kullanıldığının ispat edilmesi çok
zordur. İşçinin bu hakkını kotuye kullanmış olması yeniden çalışmasına hiçbir
şekilde engel değildir. Yalnızca işverene mahkemenin hukmettiği tazminatı
odemekle sorumlu olabilir.

KIDEM TAZM İNATI TAVAN UYGULAMASI
Devamını oku