/Paylas.io

Profesör Osman Müftüoğlu, Deniz Baykal'ın geçirdiği rahatsızlığın arka planında neler olduğunu yazdı.

2017-10-23 10:07:55.526000 | URL | haberci
Özet (TL;DR) @ 2017-10-23T07:14:32.000Z: Profesör Osman Müftüoğlu, Deniz Baykal'ın geçirdiği rahatsızlığın arka planında neler olduğunu yazdı.![Prof.Dr. Osman Muftuoğlu

](https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/saglik/prof-osman-muftuoglu-deniz-baykalin- beyninde-8lik- deprem/muftupasa,yAoGEbWOekKpRpImERPn9A.jpg?width=960&mode=crop&scale=both&v=20171023082425247) Prof.Dr. Osman Muftuoğlu

Profesor Osman M uftuoğlu, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal 'ın rahatsızlığının nedenlerini yazdı.

İşte Prof. Muftuoğlu'nun yazısı:

BEY İNDE 8'LİK DEPREM

Deniz Bey'in beyninde neredeyse sekiz buyukluğunde bir deprem gelişti? Ne oldu da şu anda mucadele ettiği sorunla yuz yuze geldi? Problemin arka planında neler var?

Ş AHDAMARINIZ PLAKLARLA DARALMIŞSA

- Beyin damarlarını tıkayan pıhtılar başta kalp olmak uzere bedenin farklı noktalarından gelebiliyor. Detayları yeterince biliyor olmasam da basına yansıyan bilgilere bakılırsa Deniz Bey'deki problemin şahdamarları yani beyni besleyen ana damarlar olan karotis arterlerinin içinde gelişen "plaklar" ve bu plaklardan kopan "pıhtı/emboliler" nedeniyle geliştiği anlaşılıyor. Peki nelerdir o şahdamarında gelişen plakların nedenleri? Nasıldır o gelişimin hikayesi? Bu tur plakların gelişmemesi için bir şeyler yapılabilir mi?

O PLAKLAR NASIL OLU ŞUYOR?

- Her damar yaşlandıkça az çok sertleşip kalınlaşıyor. Bu surece "damar yaşlanması" deniyor. Yaşlanmanın olçusu herkeste aynı olmuyor. Bazılarının damarları diğerlerine gore daha hızlı kalınlaşıp sertleşiyor. Hatta yine bazılarında o damarların içinde kısaca "plak" adı verilen "damar tıkayıcı sert veya yumuşak pıhtılar" oluşuyor. Bu tatsız sureçlerin en çok gorulduğu durumları yandaki kutuda ozetledim. Eğer bu sorunlardan biri veya birkaçı sizde de soz konusuysa çok dikkatli olmanız gerekiyor. Rakamlara gore altmış yaşa kadar yuzde 1 oranında gorulen bu gibi plakların gorulme sıklığı seksen yaş sonrasında yuzde 10'ların uzerine çıkıyor.

PLAK OLU ŞUMUNUN SONUÇLARI NELER?

- Şahdamarlarında oluşan plakların basitçe iki neticesi var: Birincisi plakların oluşturduğu daralmanın kritik seviyelere ulaşması ile beynin beslenmesinin bozulması. Bu çok yavaş ilerleyen bir sureç. Çoğu zaman da erken donemde tanımlanıp onlenebiliyor. İkincisi ise biraz gurultulu. Beyin adeta sekiz buyukluğunde bir depremle sarsılıyor. Plaktan birdenbire kopan pıhtı parçacıkları beynin farklı damarlarını tıkayıp yaşamı tehdit eden acil sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Bunların en başında da koma olçusune varabilen şuur kayıpları ve felçler geliyor.

K İMLERİN RİSKİ DAHA FAZLA?

Karotiste yani şahdamarında "plak oluşma riski yuksek" olanların en başında aşağıdaki problemleri yaşayanlar var.- Şeker hastaları-İnsulin direnci olanlar-Kan yağ dengesizliği yaşayanlar- Hipertansiyonlular- Sigara içenler- Fazla kilolular- Ağır stres yuku olanlar

R İSK GRUBUNDAKİLER İÇİN 5 MÜHİM NOT

- Eğer anlattığımız risklerden biri veya birkaçı sizin için de soz konusu ise lutfen aşağıdaki notları daha bir dikkatli okuyunuz.

NOT 1: Plak olu şumu ya da pıhtı gelişimi için sizin mutlaka kan şekeri çok yuksek seyreden uyumsuz ve dikkatsiz bir şeker hastası olmanız gerekmiyor. Çok iyi ayarlanmış bir diyabetin seyrinde de bu tur surpriz gelişimler yaşanabiliyor. Bu nedenle her diyabetlide plak takibi yapmak, ozellikle karotis ve koroner arterleri dikkatle izlemek lazım.

NOT 2: Plak ve p ıhtı gelişimi için diyabetli olmanız da şart değil. Diyabet adayı (gizli şeker hastalığı) hatta "insulin direnci" bulunan biri bile olmanız da sizi risk grubuna sokabiliyor. İnsulin direnci olanların da uyanık olması lazım.

NOT 3: Kan ya ğ dengesizliği çok muhim bir risk faktoru. Özellikle kotu kolesterolun yuksekliğine eşlik eden trigliserid fazlalığı (200 ve uzeri) ve iyi kolesterol HDL'nin azlığı (45 ve altı) çok etkili birer risk faktoru. Bunlara kan şekeri yuksekliği ve/veya hipertansiyon da eşlik ediyor ve o kişi hele bir de sigara içiyorsa risk uçe, beşe bile değil ona yirmiye de katlanabiliyor.

NOT 4: Sigara kullan ımı başlı başına bir risk faktoru. Diğer faktorlere eklendiğinde ise "çarpan etkisi" yapan bir tehlike. Plak saptanan birinin ilk yapması gereken sigaradan uzaklaşmak olmalı. Sigara ozellikle ve oncelikle "damar duşmanı" bir zehir.

NOT 5: Kilo fazlal ığı veya obezite sorunu ozellikle insulin direncine eşlik eden gobeklenme, bel çevresi kalınlığı da muhim bir risk faktoru. Bel çevresi 90 cm'yi geçen kadınlar ile 100 cm'yi geçen erkeklerin de çok dikkatli olmaları 50-60 yaş sonrasında 2-3 yıl ara ile "karoteste plak oluşumu" yonunden incelenmeleri lazım.


Devamını oku