/Paylas.io

Uşaq yoxlamada sual ile qarşılaşar.“Dünyada en çox yanğın olan yer haradır?” Uşaq cevabı...

2017-06-28 13:04:06.231000 | URL | guldumnet